+(972) 3 505 02 11
Error

מערכת MULTI LOCK מהפכנית עם מנגנון CLICK

פתרון חדשני בתחום השתלים הדנטליים המאפשר נעילה ואחיזה של מבנה או חלק אחר על גבי השתל.
מערכת ה"קליק" מאפשרת לרופא בצורה פשוטה לחבר מבנה על שתל בלחיצה עד להשמע "קליק" וללא בורג נוסף, 
לצורך בדיקת המבנה, לקיחת מידה ואפשרות שיחרור קלה בעזרת בורג או מפתח חילוץ.
בנוסף התפקיד העיקרי של המערכת הוא לתת אחיזה טובה יותר של המבנה בתוך השתל.
לאורך זמן בעקבות הפעלת כוחות החניכיים מתחיל הבורג המחזיק את השתל להשתחרר דבר הגורם תזוזה של המבנה
ויוצר תלונות בקרב לקוחות מטופלים.
במערכת הקליק גם אם הבורג של המבנה מתחיל להשתחרר לא קיימת תזוזה של המבנה!

השימוש במערכת מתאפשר בעזרת מבנים מתאימים. ניתן בכל מקרה להשתמש במבנה רגיל במקום .

הוראות לשימוש      מערכת MULTI-LOCK - סירטון

1.    2.

3.   4.

                                                5.


  


  

© 2012 - 2021
כל הזכויות שמורות ל"DMI"