+(972) 3 505 02 11
Error
פתרון חדשני בתחום השתלים הדנטליים המאפשר נעילה ואחיזה של מבנה או חלק אחר על גבי השתל.מערכת ה"קליק" מאפשרת לרופא בצורה פשוטה לחבר מבנה על שתל בלחיצה עד להשמע "קליק" וללא בורג נוסף, לצורך בדיקת המבנה, ל...
© 2012 - 2021
כל הזכויות שמורות ל"DMI"